TCHAJ-WAN: Nabídka stipendijních programů pro studenty BSP, MSP a DSP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

TCHAJ-WAN: Nabídka stipendijních programů pro studenty BSP, MSP a DSP

Informujeme Vás o nabídce krátkodobých i víceletých studijních pobytů na univerzitách na Tchaj-wanu.

Nabídku každoročně tvoří:

(a) Tchaj-wanský stipendijní program, který vybraným studentům poskytne víceletá stipendia ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia obdrží částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium.

(b) „Huayu Enrichment Scholarship Program“, který poskytne stipendia k účasti v jazykovém kurzu mandarínské čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé obdrží stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně.

Žádosti se podávají přímo na adresu Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze v termínu do 31. března 2021.

Bližší informace o požadavcích na uchazeče, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádosti naleznete na webových stránkách DZS/AIA a na stránkách Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře.