Fotografická hra - University of Pécs - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Fotografická hra – University of Pécs

Zveme Vás na fotografickou hru:

Podrobné informace naleznete zde: Photography Game

I. CÍL HRY

Předvést pozitivní, srdce hřející okamžiky a zkušenosti, které mohou pomoci v této těžké době.

II. JAK HRÁT

Ve hře jsou vítány všechny fotografie, které byly (nebo mají být pořízeny) během pandemie zobrazující okamžik pozitivního dopadu a které jste ochotni sdílet s větším publikem.

Tato hra má dvě kategorie:

  1. Studenti středních škol v Maďarsku
  2. Občané maďarských a mezinárodních univerzit

Účastníci jsou povinni bezplatně udělit licenci svých fotografií na UP (včetně zveřejnění fotografií na stránkách UP) vyplněním a podepsáním přihlášky (licence agreement and data sheet).

Datový list je k dispozici na adrese: https://pte.hu/positivephoto

Termín pro podání: 30. dubna 2021

Zašlete prosím své fotografie na:

Lze odeslat maximálně 3 fotografie na osobu. Velikost obrázku: min. 5 MP.

Do předmětu svého e-mailu napište hru PosiTivE – UP Photogrpahy Game a ke každé své fotografii uveďte název a krátký popis. Vezměte prosím na vědomí, že váš příspěvek můžeme přijmout, pouze pokud nám zašlete vyplněný datový list a podepsanou licenční smlouvu.

Odborná porota vybere 50 nejlepších fotografií, které zveřejníme na oficiálních stránkách sociálních sítí UP.

Nejlepší 3 účastníci obdrží hodnotné ceny v obou kategoriích.

Porota rozhodne do 10. května 2021.

Po termínu pro podání zveřejníme sbírku předem vybraných fotografií pro diváckou anketu. Fotografie, která získá nejvíce hlasů, obdrží zvláštní ocenění.

Později vystavíme fotografie (se svolením účastníků) v kampusech UP a dalších partnerských univerzit.

O výsledcích budeme účastníky informovat e-mailem.

Více informací: or https://pte.hu/positivephoto