RUSKO: Nabídka bezplatného studia na vybraných univerzitách a VŠ institucích - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

RUSKO: Nabídka bezplatného studia na vybraných univerzitách a VŠ institucích

Nabídka studia v bakalářských a magisterských studijních programech na univerzitách a VŠ institucích Ruské federace:

Žádosti se podávají na adresu MŠMT ČR (k rukám Mgr. Ivany Ryškové) v termínu do 16. dubna 2021.

Žádosti se podávají prostřednictvím registračního systému https://education-in-russia.com/ v termínu do 15. dubna 2021. Bližší informace poskytuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze.

Základní informace o požadavcích na uchazeče a pokyny pro podání žádosti naleznete také na webových stránkách DZS/AIA.