Letní škola „Aktuální vývoj v oblasti finanční kriminality, korupce a praní peněz: evropské a mezinárodní perspektivy“ v Soluni - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Letní škola „Aktuální vývoj v oblasti finanční kriminality, korupce a praní peněz: evropské a mezinárodní perspektivy“ v Soluni

Zveme Vás do letní školy pod názvem „Aktuální vývoj v oblasti finanční kriminality, korupce a praní peněz: evropské a mezinárodní perspektivy“, která se bude konat v Soluni ve dnech 5. – 10. července 2021. Školu organizuje Výzkumný ústav pro transparentnost, korupci a finanční trestnou činnost Právnické fakulty Aristotelovy univerzity v Soluni.

Šestidenní intenzivní online kurzy se zaměří na vývoj klíčových otázek zaměřených na problematiku boje proti mezinárodním podvodům, korupci a praní peněz, mezinárodní a evropské mechanismy a postupy proti podvodům atd. Aktuální vývoj, o kterém se bude diskutovat, bude mimo jiné zahrnovat směrnici o podvodech poškozujících finanční zájmy EU, nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, trestněprávní směrnice o boji proti praní peněz, sankce Světové banky a dalších mezinárodních finančních institucí, offshore společnosti, kybernetické peníze, korupce, vymáhání a konfiskace majetku, vývoj směrem k nařízení o elektronických důkazech, daňová kriminalita atd. Vyučování bude probíhat pomocí synchronního videokonferenčního systému, takže účastníci budou mít možnost komunikovat a účastnit se diskuse.

Další podrobnosti a aplikace naleznete zde: https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/en/actions/online-summer-school-current-developments-on-financial-crime-corruption-and-money-laundering -Evropské a mezinárodní perspektivy-2 /.

Pro každého, kdo se zaregistruje do 31. března 2021, platí zvýhodněné školné.

Uzávěrka pro podání žádosti je 30. dubna 2021.