Stipendia na základě mezinárodních smluv - letní kurzy korejského jazyka pořádané vysokými školami v Korejské republice - výběrová řízení v dubnu 2021 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia na základě mezinárodních smluv – letní kurzy korejského jazyka pořádané vysokými školami v Korejské republice – výběrová řízení v dubnu 2021

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si dovolujeme Vás informovat o vypsání výběrového řízení na letní kurzy korejského jazyka pořádané v r. 2021 vysokými školami v Korejské republice.

Pro bližší informace o odevzdávaných dokumentech, požadavcích na uchazeče a průběhu výběrového řízení navštivte webové stránky DZS/AIA a prostudujte si informační manuál pro žadatele. Doporučujeme také sledovat aktuální informace ke průběhu stipendijních pobytů na stránkách Velvyslanectví Korejské republiky v Praze.

Zájemci doručí požadované dokumenty nejpozději do 30. dubna 2021 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). V souladu s podmínkami partnerské strany bohužel není možné zasílat požadovanou dokumentaci elektronicky.

Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí uchazeči zapsaní k 1. 4. 2021 ke studiu na veřejné vysoké škole v ČR. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.