Pozvánka na seminář o programech von Karmanova ústavu dynamiky tekutin v Belgii - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Pozvánka na seminář o programech von Karmanova ústavu dynamiky tekutin v Belgii

Zveme Vás na online informační seminář pro studenty technických a přírodovědných oborů věnovaný nabídce výukových a výzkumných programů na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin. Akce souvisí s členstvím ČR ve von Karmanově ústavu dynamiky tekutin, o jehož stipendijních programech se můžete informovat na stránkách Akademické informační agentury a na webových stránkách MŠMT ČR.

Seminář určený studentům z Bulharska, České republiky, Maďarska a Rumunska se koná 12. května 2021 od 13 hodin. Další informace k registraci a programu infosemináře naleznete v dané pozvánce a na webových stránkách VKI.