Newsletter DZS - vysokoškolské vzdělávání. Červen 2021 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Newsletter DZS – vysokoškolské vzdělávání. Červen 2021

CZEDUCON 2021
Tři dny plné aktuálních informací ze světa internacionalizace vysokého školství, příklady z praxe,  řada českých i zahraničních renomovaných hostů. Konference CZEDUCON 2021 se koná již 15.-17. června. Akce se koná online a kapacita účastníků je neomezená.  Aby byl program dostupný co nejširšímu publiku, bude v průběhu celé konference pro účastníky se sluchovým postižením zajištěn simultánní přepis mluveného slova. 
Vybírejte z bohatého programu, který najdete na stránkách akce www.czeducon.cz. Účast je pro všechny bezplatná, stačí se registrovat.
LETNÍ MOZAIKA SE VYDÁVÁ PO STOPÁCH VÝZKUMNÍKŮ
Co vyzkoumali účastníci mezinárodních projektů a co jsme naopak zjistili my o nich? novém čísle naší Mozaiky se věnujeme tématu Výzkum v mezinárodním vzdělávání. Prozradíme vám, na čem pracuje naše analytické oddělení. Poradíme, kde seženete stipendium nebo grant na váš vlastní výzkum. A společně odhalíme, co se skrývá pod zkratkou CZELO nebo čím se zabývají sítě Eurydice a RAY. Ještě Mozaiku neodebíráte? Registrujte se k pravidelnému odběru a už vám ze světa vzdělávání nic neunikne. Můžete od nás dostávat také tištěnou verzi.
PŘIDEJTE SE K TÝMU DZS
Ať už jsou vám bližší kontingenční tabulky, personální agenda nebo např. oblast vzdělávání dospělých, máme nabídku pro vás. Podívejte se na přehled volných míst na našich kariérních stránkách a přidejte se k týmu DZS.
ERASMUS+
KOLIK INSTITUCÍ SE ZAPOJILO DO VÝZVY 2021? 
Ve výzvě 2021 nového programového období Erasmus+ předložilo žádost v aktivitě KA1 (Mobility osob) 54 vysokoškolských institucí a v aktivitě KA2 (Kooperativní partnerství) podalo 18 institucí 33 projektových žádostí. V průběhu června a července (u KA2 i srpna) proběhne hodnocení žádostí, zasedne schvalovací komise a následně začne vystavování grantových dohod s úspěšnými žadateli.
INTERNACIONALIZACE STUDIA
PROBĚHL PRVNÍ ALUMNI NETWORKING EVENT
Zahraniční absolventi českých vysokých škol se setkali díky našemu programu Czech Republic Alumni na historicky prvním Alumni Networking Eventu. Program akce, která proběhla online, byl připraven tak, aby umožnil zejména networking a výměnu zkušeností mezi účastníky. Speciálním hostem byl vítěz  ceny DZS v kategorii Zahraniční absolventi Emmanuel Selase Asamoah. S účastníky se podělil o své zkušenosti se studiem a životem v ČR a o tom, jak je uplatnil po svém návratu do rodné Ghany. Program Czech Republic Alumni je součástí iniciativy Study in the Czech Republic a jeho úkolem je posílit vztahy mezi Českou republikou a jejími mezinárodními absolventy.
POZVÁNKA NA ALUMNI MEETUP AUSTRIA 
Program Czech Republic Alumni letos organizuje 4 akce pro zahraniční absolventy českých vysokých škol. Kromě Alumni Networkingových akcí také dva Alumni Meetupy ve spolupráci se zastupitelskými úřady. Cílem setkání absolventů ze stejné lokality je užší spojení s ČR díky zapojení zastupitelského úřadu a upevnění či navázání kontaktů v rámci dané země. V současné době plánujeme Alumni Meetup – Austria 2021 pro zahraniční absolventy původem či současným bydlištěm v Rakousku. Akce je pořádaná ve spolupráci se zastupitelským úřadem České republiky v Rakousku a koná se online 15. července v 16.00. Již brzy bude možné se registrovat na Facebookové stránce programu.
PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH A PROPAGAČNÍCH AKCÍ
Dokument obsahuje i různé nabídky pro vysoké školy a týkají se například získávání zahraničních studentů, možnosti spolupráce  nebo inzerce v zahraničních médiích. Informace průběžně aktualizujeme.
PROGRAMY BILATERÁLNÍ A MULTILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCE
INFORMACE K ÚHRADĚ CESTOVNÉHO
Na stránkách DZS najdete aktuální pokyny pro podávání žádostí o refundaci mezinárodní dopravy účastníkům výjezdů uskutečněných v první polovině roku 2021. Vysoké školy mohou podat žádost o příspěvek do 19. července. Studenti a akademičtí pracovníci najdou na stránce Výjezdy a pobyty AIA též informace k podání žádosti o proplacení cesty do zahraničí.
JAK DOPADLO 3. KOLO VÝZEV?
Zveřejnili jsme dlouho očekávané výsledky třetího kola výzev pro Program Vzdělávání Fondů EHP.  Zajímá vás, kolik projektů bylo schváleno nebo jaké typy škol uspěly? Pak jsou tu pro vás naše přehledné statistiky.
Aktuálně jednáme o dodatečném financování projektů ze seznamu náhradníků a o vyhlášení 4. výzvy na projekty institucionální spolupráce. Sledujte průběžně novinky na našich webových stránkách.
ZE ZPRÁV ZE SVĚTA MEZINÁRODNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ACA 

Série úvah na téma inkluze pokračuje dalšími díly
Série ACA Think Pieces na téma inkluze v mezinárodním vysokoškolském vzdělávání má již třetí pokračování. Valérie Van Hees a Dominique Montagnes z belgického Support Centre for Inclusive Higher Education (SIHO) ve svém článku nabízí praktická doporučení pro zavádění inkluzivnějších strategií a mobilit. Všechny dosavadní díly najdete na webu ACA.

International higher education in the post-pandemic world
Jak bude, ze strategické perspektivy, vypadat mezinárodní vysokoškolské vzdělávání po pandemii COVID-19? Poslechněte si záznam vystoupení prezidenta ACA Ulricha Grothuse na ACA Strategic Summit.

Poznačte si do kalendáře termín konference Innovation through internationalisation 4. listopadu. 
EAIE

Konference a veletrh EAIE letos opět online
Letošní konference a veletrh EAIE se odehrají ve virtuálním formátu v již vyzkoušené podobě EAIE Community Exchange, 28.9. – 1.10. Registrace jsou již otevřené.

Vybíráme z blogu EAIE
Přečtěte si tipy, jak by měla vypadat mezinárodní výuka v online formátu.
Jaké jsou nové výzvy i příležitosti, které přináší nová po-brexitovská schémata pro vzdělávací spolupráci s Velkou Británii?

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

15. 6. žádosti v rámci sítí CEEPUS
15.–17.6. CZEDUCON 2021, akce se koná online
15. 6. žádosti o Kooperativní partnerství pro evropské nevládní organizace, Erasmus+
17. 6. žádosti Erasmus Mundus (termín prodloužen)
17.6. žádosti Erasmus+ Sport (termín prodloužen)
17. 6. žádosti EMDM, EACEA