Konference v Bulharsku - srpen 2021 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Konference v Bulharsku – srpen 2021

Zveme Vás na konference, které jsou součástí Mezinárodních vědeckých akcí 2021 a které se budou konat v Flora Expo Center v Burgasu na bulharském pobřeží Černého moře (EU). Akce se budou konat na živých i online zasedáních při dodržení všech příslušných bezpečnostních opatření.

Seznám konferencí:

Agriculture & Food, 9th International Conference (16-19 August) Read more

Ecology & Safety, 30th International Conference (16-19 August) Read more

Materials, Methods & Technologies, 23rd International Conference (19-22 August) Read more

Economy & Business, 20th International Conference (22-25 August) Read more

Education, Research & Development, 12th International Conference (25-28 August) Read more

Language, Individual & Society, 15th International Conference (25-28 August) Read more

 

V souvislosti s COVID-19 bude účastníkům umožněno změnit typ prezentace (ústní, plakátovou nebo online) až 30 dní před skutečným datem konference.

Účastníci online mohou prezentovat ústní prezentace a postery; obdrží všechny tištěné materiály (program, osvědčení atd.) z akce a zveřejní své příspěvky. Počet změn povolených v typu prezentace není nijak omezen.

Předložené příspěvky budou publikovány v časopisech s neomezeným přístupem, které jsou součástí Mezinárodních vědeckých publikací International Scientific Publications.

Akce pořádá Bulharská akademie věd, Unie vědců v Bulharsku, Nadace pro vědu a vzdělávání a partneři.