Portál “Stážujeme”

Pokud stá­le neví­te, kam vyra­zit na pra­cov­ní stáž — navštiv­te webo­vé strán­ky – www.stazujeme.cz. Ten­to web je zamě­řen na pod­po­ru prak­tic­kých stá­ží v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+.