Výběrová řízení na výukové pobyty na Beit Berl College (Izrael) v programu Erasmus+ v LS 2016/17 v rámci mezinárodní kreditové mobility – výsledky

Výsledky výběrových řízení na výukové pobyty zaměstnanců UJEP na Beit Berl College (Izrael) v programu Erasmus+ v LS 2016/17 jsou zveřejněny v IMIS.