Výběrová řízení na výukové pobyty na Beit Berl College (Izrael) v programu Erasmus+ v LS 2016/17 v rámci mezinárodní kreditové mobility – výsledky

Výsledky výbě­ro­vých říze­ní na výu­ko­vé poby­ty zaměst­nan­ců UJEP na Beit Berl College (Izrael) v pro­gra­mu Erasmus+ v LS 2016/17 jsou zve­řej­ně­ny v IMIS.