Výběrová řízení na výukové pobyty na Kherson National Technical University (Ukrajina) v programu Erasmus+ v LS 2016/17 v rámci mezinárodní kreditové mobility – výsledky

Výsledky výbě­ro­vých říze­ní na výu­ko­vé poby­ty zaměst­nan­ců UJEP na Kherson National Technical University (Ukrajina) v pro­gra­mu Erasmus+ v LS 2016/17 jsou zve­řej­ně­ny v IMIS.