Výzkumná stáž v Japonsku nebo v Koreji - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výzkumná stáž v Japonsku nebo v Koreji

Université Pierre et Marie Curie nabízí doktorandům a postdoktorandům možnost realizovat výzkumnou stáž v Japonsku nebo v Koreji pod programem TEAM (Technologies of information and communication Europe-east Asia Mobilities) v rámci programu Erasmus Mundus Action 2. Uzávěrka pro podávání přihlášek:  20. 1. 2017. Více informací naleznete zde.