Stáž — University of Minho

Kated­ra slo­van­ských a němec­kých stu­dií (Uni­ver­si­ty of Minho) nabí­zí stáž na pozi­ci “Dozor při výu­ce něm­či­ny jako cizí­ho jazy­ka”. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.