Jazykový kurz “German language and culture”

Schmal­kal­den Uni­ver­si­ty of Applied Sciences (SUAS) pořá­dá jazy­ko­vý kurz “Ger­man lan­gu­age and cul­tu­re”, kte­rý se bude konat od 19. 6. do 30. 6. 2017. Při­hláš­ku nalez­ne­te zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.