Stipendia Japonsko — Nadace Matsumae

Nada­ce “The Mat­su­mae Inter­nati­o­nal Foun­dati­on“ (MIF) nabí­zí post­dok­to­rand­ská sti­pen­dia
a pro cca 20 zahra­nič­ních výzkum­ných pra­cov­ní­ků (cel­kem pro všech­ny země). Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 31. 8. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.