Stipendia Japonsko - Nadace Matsumae - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia Japonsko – Nadace Matsumae

Nadace “The Matsumae International Foundation“ (MIF) nabízí postdoktorandská stipendia
a pro cca 20 zahraničních výzkumných pracovníků (celkem pro všechny země). Uzávěrka pro podávání přihlášek: 31. 8. 2017. Více informací naleznete zde.