Jazykový kurz ruského jazyka — “Enjoy Russian”

Enjoy Rus­si­an” lan­gu­age scho­ol nabí­zí kurz rus­ké­ho jazy­ka, kte­rý se bude konat v létě 2017:

Dvou­tý­den­ní pro­gram začí­ná: 5. 6., 19. 6. , 3. 7., 17. 7., 31. 8. a 14. 8.

Čtyř­tý­den­ní pro­gram začí­ná: 5. 6., 3. 7. a 31. 7.

Dva­nác­ti­tý­den­ní pro­gram začí­ná: 5. 6.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.