The Centre for Humanistic Studies — nabídka pracovních stáží

The Cen­t­re for Huma­nis­tic Stu­dies – CEHUM (Uni­ver­si­ty of Minho) nabí­zí prak­tic­ké stá­že na níže uve­de­né pozi­ce: