Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2017

Byla zveřejněna výzva pro podávání žádostí o finanční podporu v roce 2017 na následující aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce:

  • výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace společných studijních programů
  • studium studentů zahraničních partnerských vysokých škol na UJEP vytvořením e-learninových kurzů v cizím jazyce
  • aktivní uměleckou a sportovní reprezentaci UJEP v zahraničí
  • studium zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP
  • výjezdy pracovníků UJEP za účelem prohloubení spolupráce s partnerskými vysokými školami v zahraničí
  • zatraktivnění výuky a přiblížení studentům teorie do praxe formou exkurzí, výstav apod.

Více informací zde.