Stipendia pro studijní program MBA na University of Cyprus - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia pro studijní program MBA na University of Cyprus

Nabídka stipendií pro studijní program MBA na University of Cyprus. Škola nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 3 stipendia speciálně pro uchazeče z České republiky, z toho 1 stipendium spočívající v úplném prominutí školného a 2 stipendia spočívající v prominutí poloviny školného. Uzávěrka přijímání přihlášek: 31. 3. 2017. Více informací naleznete zde.