Konference “IX International Conference” — Rusko

Pozván­ka na kon­fe­ren­ci “IX Inter­nati­o­nal Con­fe­ren­ce  — Olym­pic lega­cy and mega-events: eco­no­mic, eco­lo­gi­cal, social and cul­tu­ral impact on hos­ting desti­nati­ons” a “IX Inter­nati­o­nal Stu­dents Con­fe­ren­ce — STUDENTS RESEARCH IN TOURISM AND SPORT MANAGEMENT”, kte­rá se bude konat ve dnech 16. -. 19. 5. 2017 v Sochi v Rusku.Uzávěrka pro zasí­lá­ní při­hlá­šek: 20. 4. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde a zde.