Kurz bulharského jazyka v Bulharsku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Kurz bulharského jazyka v Bulharsku

Pozvánka na kurz bulharského jazyka v létě 2017 v Bulharsku, který pořádá Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského v termínu 16. 7. – 5. 8. 2017. K dispozici jsou 4 místa. Uzávěrka: 12. 4. 2017.

Podání přihlášky:

1/ školou potvrzený Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zde

2/ formulář přihlášky do Sofie  – zde

3/ přílohy dle seznamuzde

Více informací naleznete zde.