Krátkodobá stipendia DAAD - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Krátkodobá stipendia DAAD

Nabídka krátkodobých stipendií DAAD:

  • Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců (tzv. Kurzstipendien)
  • Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce (v délce 1-3 měsíce)
  • Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění (v délce 1-3 měsíce)
  • Nová pozvání pro bývalé stipendisty (v délce 1-3 měsíce)

Uzávěrka: 1. 5. 2017 (vztahuje se na pobyty, které by se měly uskutečnit v intervalu od prosince roku 2017 do května roku 2018)

Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií zde.

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD.