Okénko v Londýně — stáž

Nezá­vis­lá dob­ro­vol­nic­ká orga­ni­za­ce Okén­ko síd­lí­cí v Lon­dýně hle­dá stu­den­ty (ide­ál­ně posled­ních roč­ní­ků) na prak­tic­kou stáž. Dél­ka stá­že: září 2017 — únor 2018. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.