Stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty

V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2017/2018.

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.

Uzávěrka pro podávání žádostí: 30. 4. 2017 od 16:00. Více informací naleznete zde.