Česká centra — volná pracovní místa

Čes­ké cen­t­rum hle­dá pra­cov­ní­ky na níže uve­de­né pra­cov­ní pozi­ce v níže uve­de­ných měs­tech:

  • Čes­ké cen­t­rum Vídeň (červen/červenec — listopad/prosinec 2017) — více zde a zde
  • Čes­ké cen­t­rum Bru­sel (září/říjen 2017 — leden/únor 2018)- více zde a zde