Letní škola - International Summer School on Global Challenges - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Letní škola – International Summer School on Global Challenges

Pozvánka na letní školu International Summer School on Global Challenges, která se bude konat od 2. 7. do 15. 7. 2017 v Itálii v Trentu. Více informací naleznete zde.

Pro studenty partnerských univerzit je možné získat slevu  a zaplatit pouze 350 Eur. V případě zájmu co nejdříve kontaktujte oddělení pro vnější vztahy () nejpozději do 10. 4. 2017 do 14:00.