3rd Summer School – Greifswald Summer

Pozván­ka na let­ní ško­lu “3rd Sum­mer Scho­ol – Gre­ifswald Sum­mer”, kte­rá se bude konat 31. 7. — 6. 10. 2017 na Uni­ver­si­ty of Gre­ifswald Uzá­věr­ka: 31. 5. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.