Letní škola — Summer School Solution Design

Pozván­ka na let­ní ško­lu “Sum­mer Scho­ol Solu­ti­on Design”, kte­rá se bude konat od 25. 6. do 8. 7. 2017 v Mari­bo­ru. Uzá­věr­ka: 1. 5. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.