University of Žilina – stáž

Nabídka prak­tic­ké stá­že na University of Žilina (Faculty of Humanities, Department of English Language and Literature). Začátek stá­že: září 2017. Minimální dél­ka 3 měsí­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.