University of Pécs — stáž

Nabíd­ka stá­že na Uni­ver­si­ty of Pécs v Maďar­sku. Dél­ka stá­že: 6 — 11 měsí­ců. Uzá­věr­ka. 30. 4. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.