University of Pécs - stáž - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

University of Pécs – stáž

Nabídka stáže na University of Pécs v Maďarsku. Délka stáže: 6 – 11 měsíců. Uzávěrka. 30. 4. 2017. Více informací naleznete zde.