Letní škola — Summer School 2017

Pozván­ka na let­ní ško­lu “Sum­mer Scho­ol 2017”, kte­rá se bude konat od 1. 7. do 15. 7. 2017 na Wroc­law Uni­ver­si­ty of Eco­no­mics. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.