Letní škola — Practical and Academic English Summer School

Pozván­ka na let­ní ško­lu “Practi­cal and Aca­de­mic Eng­lish Sum­mer Scho­ol”, kte­rá se bude konat od 3. 7. do 23. 7. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde a zde.