Stipendijní pobyt v Číně

Nabídka sti­pen­dij­ní­ho poby­tu v Číně. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.