Letní škola — Summer Academy on Intercultural Creativity

Pozván­ka na let­ní ško­lu “Sum­mer Aca­de­my on Inter­cul­tu­ral Cre­a­ti­vi­ty”, kte­rá se bude konat od 4. 9. do 15. 9. 2017 v Číně (Xi’an). Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.