Letní škola - Summer Academy on Intercultural Creativity - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Letní škola – Summer Academy on Intercultural Creativity

Pozvánka na letní školu “Summer Academy on Intercultural Creativity“, která se bude konat od 4. 9. do 15. 9. 2017 v Číně (Xi’an). Více informací naleznete zde.