Canarias Mobility S.L. — pracovní stáže

Cana­ri­as Mobi­li­ty S.L.  nabí­zí pra­cov­ní stá­že pro stu­den­ty ve Špa­něl­sku (Las Pal­mas de Gran Cana­ria, Cana­ry Islands). Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde a zde.