České centrum Miláno – stáž

České cen­t­rum Miláno hle­dá stážistu/stážistku na obdo­bí  září – pro­si­nec 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.