Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - stipendijní pobyty v Japonsku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – stipendijní pobyty v Japonsku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o nabídce stipendijních pobytů v Japonsku s nástupem v roce 2018 poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy. Jedná se o níže uvedené typy:

– Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

– Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Uzávěrka: 19. 5. 2017 do 12.00. Více informací naleznete zde.