Stipendijní pobyty v Itálii - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stipendijní pobyty v Itálii

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o nabídce stipendijních pobytů v Itálii poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy.   Pro akademický rok 2017/2018 bylo pro Českou republiku vyčleněno 36 měsíců. Uzávěrka pro podání on-line přihlášek na stránkách MAECI: 10. 5. 2017 . Více informací naleznete zde, zde a zde.