Letní kurz ruštiny

Pozván­ka na let­ní kurz ruš­ti­ny “Enjoy­Rus­si­an”, kte­rý se bude konat v níže uve­de­ných ter­mí­nech:

2 týden­ní pro­gram: 5. 6. a 19. 6., 3. 7. , 17. 7. a 31. 7., 14. 8., 4. 9. a 18. 9.

4 týden­ní pro­gram: 5. 6. , 3. 7. a 31. 7., 4. 9.

12 týden­ní pro­gram: 5. 6.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.