Konference "Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation", Charkov - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Konference “Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation”, Charkov

Ve dnech 7. – 8. 6. 2017 se v ukrajinském Charkově koná mezinárodní konfernce “Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation”. Více informací zde, přihláška zde.