University of Burgundy

University of Burgundy nabí­zí stáž na oddě­le­ní “International Office”. Délka stá­že: 3,5 měsí­ce. Uzávěrka: 25. 6. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.