University of Burgundy

Uni­ver­si­ty of Bur­gun­dy nabí­zí stáž na oddě­le­ní “Inter­nati­o­nal Offi­ce”. Dél­ka stá­že: 3,5 měsí­ce. Uzá­věr­ka: 25. 6. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.