ML Components - stáž - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

ML Components – stáž

Společnost ML Components nabízí studentům stáž v Německu či na Maltě. Délka stáže: 3 měsíce. Více informací naleznete zde.