ML Components – stáž

Společnost ML Components nabí­zí stu­den­tům stáž v Německu či na Maltě. Délka stá­že: 3 měsí­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.