ML Components — stáž

Spo­leč­nost ML Com­po­nents nabí­zí stu­den­tům stáž v Němec­ku či na Mal­tě. Dél­ka stá­že: 3 měsí­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.