WEBA — China International Agents Workshops

Pozván­ka na workshop WEBA — Chi­na Inter­nati­o­nal Agents Workshops, kte­rý se koná od 18. 6. do 19. 6. 2017 v Pekin­gu. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.