University of Economics in Bratislava — stáž

Inter­nati­o­nal Mobi­li­ty Depart­ment (Uni­ver­si­ty of Eco­no­mics in Bra­ti­sla­va) hle­dá stá­žis­ty. Náplň stá­že: veš­ke­ré akti­vi­ty sou­vi­se­jí­cí s při­jíž­dě­jí­cí­mi stu­den­ty. Dél­ka stá­že: 5 měsí­ců, Ter­mín stá­že: 11. 9. 2017 — 2. 2. 2018. Uzá­věr­ka: 30. 6. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.