Letní Glass Casting Workshop

Pozván­ka na let­ní Glass Cas­ting Workshop, kte­rý se koná od 13. 8. do 23. 8. 2017 v Izra­e­li. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.