Letní Glass Casting Workshop - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Letní Glass Casting Workshop

Pozvánka na letní Glass Casting Workshop, který se koná od 13. 8. do 23. 8. 2017 v Izraeli. Více informací naleznete zde.