Konference v Dubaji - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Konference v Dubaji

Pozvánka na konferenci v Dubaji, která se bude konat od 9. 9. do 10. 9. 2017 v Dubaji. Více informací naleznete níže:

45th  International Scientific Conference on Agricultural, Animal and Veterinary Research
45th  International Scientific Conference on Electrical, Computer, Electronics and Engineering
45th  International Scientific Conference on Sport, Medical and Health Sciences
45th  International Scientific Conference on Food Engineering and Biotechnology
3rd  International  Academic   Conference on  Economics, Business Management and Social Sciences