Mezinárodní veletrh “Education and Career”

Pozván­ka na 17. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho veletr­hu vzdě­lá­vá­ní “Edu­cati­on and Career” v Taš­ken­tu ve dnech 28. — 30. 9. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.